Elgjakta endelig i gang....

Da er elgjakta endelig i gang og 10 jaktlag er tildelt 51 elger på Statsallmenningene i Stjørdal. Jaktlagene jakter på 4 års kontrakter og hvert år er det utlysning av ledige felt hos oss. På statsallmenningene praktiseres samjakt, dvs at selv om det foregår elgjakt på våre allmenninger skal det også foregå småviltjakt, bærplukking osv. Vi oppfordrer likevel alle brukere av allmenningene å ta hensyn til hverandre. Vi ønsker lykke til med jakta!

JoomShaper