Kritisk for reinen

Foto: Bente Haarstad

Man skulle tro at den fantastiske sommeren skulle gagne de fleste arter, men slik er det ikke for reinen som er tilpasset er kjøligere klima.

Den langvarige høye temperaturen i tillegg til insektplagen har ført til at reinen har søkt til fjelltoppene. Da nettene også har vært varme har den også blitt stående der om natten og ikke fått utnyttet beitene i lavlandet. Oppi fjelltoppene er beitene for magre noe som har ført til at reinen nå er i dårlig forfatning. Sommeren er tid for kalvemerking og Essand reinbeitedistrikt fikk samlet reinen i gjerde i forrige uke. På grunn av reinens dårlige forfatning og den høye varmen måtte de slippe ut reinen fra gjerdet før jobben var gjort. Så kritisk er det for reinen at Essand ser faren for at en del rein kan dø ute i terrenget, og ber publikum varsle om død eller syk rein om de kommer over dette nå utover sensommeren. Det oppfordres det til å ta hensyn til reinen i den kritiske fasen som kommer. Reinen er nå avhengig av beitero for å bygge seg opp til den kommende vinteren. For kontakt med Essand Reinbeitedistrikt, ta kontakt med Laila Bergstrøm tlf:970 63580

Vedlegg:
FilBeskrivelse
Last ned denne filen (reinmerking_skarpdalen_cw.jpg)reinmerking_skarpdalen_cw.jpg 
Last ned denne filen (reinkalv_cw.jpg)reinkalv_cw.jpg 
JoomShaper