Stor trafikk til Skarven i sommer.

I forbindelse med besøksstrategiplanlegging i regi av forvaltningsstyret i Skarvan og Roltdalen NP ble det i midten av juni montert en teller ved stien fra Sundal til Skarven. Totalt er det registrert 2968 passeringer av telleren, 1569 inn i området og 1399 ut av området. Vi har registrert en stor økning av trafikken i området men er likevel overrasket over det store antallet. Trolig er det 3 forhold som har påvirket dette, klopping på de våteste partiene har gjort det enklere å ferdes, TT merking helt til toppen av Skarven og været har vært flott i sommer og høst som har fristet folk til å komme seg ut på tur. Vi er veldig glad for at mange har brukt området men vi ser nå behovet for mer klopping. Det er stor slitasje på de våteste områdene som ikke er klopplagt. Vi har allerede meldt inn dette behovet og håper neste års budsjett gir rom for videreføring av prosjektet. Vi vil også takke alle dere som har bidratt til å fylle ut "Ferdselsundersøkelsesskjema" som vil danne et viktig grunnlag for besøksstrategiplanleggingen for Skarvan og Roltdalen NP.  

JoomShaper