Takstresultater og jaktkort 2018

 

 

Fjellstyrene i Stjørdal gjennomførte lirypetakst i samarbeid med SJFF i perioden 8 – 16 august under forholdsvis gode forhold. Takstresultatene er behandlet av Høgskolen i Hedmark og viser en økning i lirypebestanden fra 12,3 ryper km2 i 2017 til 26,5 ryper km2 i 2018. Dette er den høyeste tettheten av lirype vi har hatt i Stjørdal siden vi startet med takst i 2008, der snittet for de siste 10 årene har vært på 11,5 liryperKm2(min/max 5-17). Også kyllingproduksjonen viser en liten økning fra 3,8 kyllinger/par til 4,4 kyllinger/par i 2018(min/max 1,6-5,9). Det mest gledelige er å se at andelen voksenfugl har økt fra 4,4 i 2017 til 8,3 voksenfugl/km2 i 2018. Vi hadde vel håpet på en litt bedre produksjon dette året men vi får glede oss over økningen i tetthet og andelen voksenfugl.

Det ser også ut som skogsfuglene har produsert bra og det er under taksten aldri blitt observert så mange skogsfugler. Dette stemmer også bra med de rapporter og observasjon vi har gjort i sommer. For fjellrypa er vi usikker men værforholdene burde ha vært gunstig også for denne.

På grunn av gode takstresultater er Fjellstyrene i Stjørdal glade for å kunne innvilge flere jaktkort, disse er nå sendt ut og er trukket fra ventelista med de prioriteringer som tidligere er annonsert.

Følgende reguleringer av småviltjakta 2018 er vedtatt:

1.     -  Baglimit til 4 fugler pr. jeger/dag.

2.     -  50 jaktkort legges ut for salg på Sakshaug sport fredag 28. sept kl. 0900.(personlig oppmøte)

3.      - Ingen stopp i jakta.

Vi ber alle jegere respektere bestemmelsene og ønsker lykke til med jakta.

 

JoomShaper