Lirypetakst gjennomføres 7-15 august.

Fjellstyrene i Stjørdal gjennomfører i samarbeid med hundegruppa i SJFF lirypetaksering i perioden 7 - 15 august. Tilsammen skal det takseres 90 km linjer på Sonen og Sonvadsfoss og Vigden og Elgvadsfoss statsallmenninger. Hunder som brukes under taksten får utdelt hundedekken med påskrift "Takst". Fjellstyrene i Stjørdal gjennomfører dette for å få en oversikt over produksjon og tetthet av ryper før årets jakt. Resultatene vil vi ha klare i slutten av august og legger grunnlaget for hvor mange jaktkort som kan selges og hvor mange fugler jegerne kan skyte pr. dag.

JoomShaper