Takseringsresultater og reguleringer av årets småviltjakt

Fjellstyrene i Stjørdal har gjennomført lirypetaksering i samarbeid med hundegruppa i SJFF i perioden 7-16 august under forholdsvis gode forhold. Resultatene danner grunnlaget for hva som blir begrensningene under årets jakt og følgende ble vedtatt under fjellstyrenes møte 19.08.21.

Takseringsresultatene for 2021 viser en økning og tetthet i forhold til 2020 mens produksjonen er på samme nivå. Produksjonen på 4 kyll/høne er likevel over snittet for de siste 12 årene med en produksjon på 3,7 kyllinger pr. par(min/max 1,6-5,9). Tettheten på 35,3 ryper km2 ligger godt over gjennomsnittet for de siste 12 årene som har vært på 16,1 ryper km2(min/max 5- 35,3).

 Vi vet at på grunn av naturlig dødelighet i en rypebestand må det produseres minimum 2,5 kylling pr/par for at bestanden skal opprettholdes til neste sesong. Med en produksjon på 4 kyllinger er det et høstbart overskudd på våre allmenninger i 2021. Samtidig er tettheten det høyeste som er registrert siden 2008 når vi startet med taksering. Voksentettheten er også den høyeste som er registrert så langt.

 

Vedtak: 

Oppsummert har året 2021 den beste tettheten siden vi startet takseringen og produksjonen er grei. Etter vår vurdering viser dette at fjellstyrene har truffet bra i forhold til å tilpasse jakttrykket etter bestanden samt at vi har hatt gode naturgitte forhold. Til tross for et bekymringsfullt høyt jaktrykk høsten 2020 er ikke voksentettheten redusert. Med dette som grunnlag foreslås følgende begrensninger under årets småviltjakt. 

For statsallmenningene i Stjørdal vedtas følgende fangstbegrensinger for jaktsesongen 2021: 

 

1.       Det innføres en baglimit på 3 fugl pr/dag. 

2.       Det kan selges inntil 50 flere kort fra 1. oktober.  

3.       Ingen stopp i jakta. 

 Fjellstyrene ønsker å legge jaktkortene ute for salg på Jan Sakshaug Sport. I perioden 23. august – 4. september ligger det ute en nummerert liste på Sakshaug Sport der interesserte jegere kan skrive seg opp ved personlig oppmøte. Tirsdag 7. september kl. 1700 trekkes de 50 kortene blant de jegerne som har skrevet seg opp på listen. Jegere gis mulighet til å overvære trekkingen mens de jegerne som ikke har mulighet til dette vil bli kontaktet av oss via mail eller tlf(skriv TYDELIG). Sakshaug Sport håndterer jaktkortsalget blant de heldige som blir trukket. Med denne måten å gjøre det på vil vi ivareta «Stjørdalingene» samt at jegerne slipper å stå opp om natta for å stille seg i kø. Det er bare korttypen sesongkort fra 1. oktober med allmenningskort som legges ut for salg. Betaling vil skje på vipps og vil koste kr. 2170,-

JoomShaper