Nettsidene oppdateres
Kontakt

Oppdatert 06. mai

2 gangs trekking gjennomført.

Fjellstyrene i Stjørdal har i dag gjennomført trekking av restkort i samarbeid med Inatur. Det var 39 søkere som ikke hadde betalt jaktkortet sitt innen fristen. Disse kortene er nå tilbudt andre søkere. Vi vil trolig trekke en 3 gang avhengig av hvor mange kort som ikke er betalt.

Opprinnelig innlegg publisert 29. april

Fjellstyrene i Stjørdal har i dag gjennomført førstegangs trekking av småviltjakta. Det er sendt ut tilbud til 276 jegere, mens 322 jegere står på venteliste.

Som tidligere år er det stor søknad med totalt 598 søkere, men vi ser at antall søkere er en del redusert i forhold til 2023. De som har fått et tilbud fra oss aksepterer tilbudet ved å betal inne fristen på 7 dager. Vi vil avhengig av hvor mange kort som ikke blir betalt re trekke 2-3 ganger. Det kan derfor fortsatt være håp for dere som står på venteliste.

Vi håper også å kunne tilby noen kort senere på høsten, men dette vil være avhengig av takseringsresultatene i august.

Fjellstyrene i Stjørdal har lagt ut et begrenset antall jaktkort for søknad på www.inatur.no fra den 4. Mars. Frist for søknad er som tidligere år 1. april. Etter søknadsfristen vil fjellstyrene gå igjennom søknadene før det trekkes av Inatur i starten av mai. Etter trekking vil tilbud om jakt bli sendt ut til jegerne som aksepterer tilbudet ved å betale innen fristen. Dersom jegere takker nei vil vi kunne tilby disse jaktkortene til jegere på venteliste.

All kommunikasjon som søknad, trekking, utsending, betaling og rapportering vil foregå elektronisk. Dersom det er noen som ikke har nettilgang eller får andre problemer vil fjellstyret og Inatur være behjelpelig. Dere må da ta kontakt i god tid før 1. april. Inatur nås på tlf 74 21 30 90, eller epost [email protected]. Fjellstyrene på tlf 90081530, eller [email protected]

Fjelloven med tilhørende forskrifter regulerer fjellstyrenes jakt og fiskeforvaltning og rettighetsforholdene omkring dette. Innenbygdsretten er bostedstilknyttet og ble nærmere definert av kongelig resolusjon av 1965. For å være innenbygds må du derfor være fast bosatt i det området som allmenningen ligger. I Stjørdal er du innenbygds dersom du bor:

Leksdal Statsallmenning – har postnummer 7517 eller 7519

Skatval og Borås Statsallmenning – har postnummer 7510

Sonen og Sonvadsfoss statsalmenning – bosatt øst for Forrabrua langs Stjørdalen og opp til og med Gudå

Vigden og Elgvadsfoss Statsallmenning - Bosatt øst for Flåbekken ovenfor Grønsetgrenda i Forradal.

Bruås og Rauå statsallmenning – Øst for E14 fra Grønsetgrenda og ned til Gråelva.

Bor du ikke i noen av disse angitte områdene er du derfor som utenbygds å regne og må søke om utenbygdskort. Jegere som søker på innenbygdskort men ikke fyller kriteriene vil bli slettet fra søkerlista.

Har du husket å rapportere fjorårets fangst.

Det legges ut et begrenset antall kort og fjellstyrene vil vurdere salg av flere jaktkort etter takseringen i august. Resultatene her vil også være med på å regulere jaktsesongen 2024. Fjellstyrene forbeholder seg retten til å regulere baglimit og jaktid, betalte jaktkort vil i utgangspunktet ikke bli refundert om jakta må stoppes eller reguleres på grunn av lave bestander.

Vi ønsker dere lykke til med søknadsprosessen og anbefaler å søke på flere perioder og terreng for å ha størst sjanse til å få et tilbud fra oss.

For å kunne betale et tilbud fra oss må jegeravgift være betalt. Vi anbefaler å betale denne i god tid før trekking.

Fjellstyrene i Stjørdal har gjennomført lirypetaksering i samarbeid med SJFF under forholdsvis gode forhold. Resultatene viser en nedgang i tettheten til 14,9 ryper/km2 og en nedgang i produksjon til 3,4 kyll/par. Begge disse verdiene ligger litt under gjennomsnittet for de siste 16 år og vi vil derfor beskrive årets lirypebestand som litt under middels.

Det er gjennomført skogsfugltaksering i samarbeid med Statskog på deler av våre allmenninger. Tettheten her er på 17,4 skogsfugl/km2 og med en produksjon på 2.1. Dette er første året med skogsfugltaksering og vi har ingen referanseverdier å forholde oss til, vi mener bestemt at skogsfuglene også er redusert basert på jaktstatistikk og observasjoner på leikene i vår selv om produksjonen tilsynelatende ser grei ut. Vi vet at Statskog i Meråker og Selbu fjellstyre stenger for all rypejakt og skogsfugljakt i 2023. Med denne bakrunnsinformasjonen fattet Fjellstyrene i Stjørdak følgende vedtak for småviltjakta 2023:

Vedtak:

Jakt fra 10. sept til 1. okt. Rype og Skogsfugljakt stenges fra 1. oktober. Baglimit på 2 fugler/dag og en sesongkvote på 6 fugler.

Jakt fra 10. sept til 1. okt. Rypejakta stenges fra 1. oktober. Frem til 1. oktober innføres en baglimit på 2 fugler/dag og en sesongkvote på 6 fugler. Det kan fortsatt jaktes skogsfugl her fra 1. oktober med en baglimit på 1. fugl/dag (ingen sesongkvote). Fjellstyrene forbeholder seg muligheten til å stenge også her.

Saksframlegg-jaktbegrensninger-2023-–-KopiLast ned

(oppdatert 23/5)

Fjellstyrene i Stjørdal har i dag 23/5 gjennomført en tredje trekning av småviltkortene. Det var 17 jaktkort som ble trukket i denne runden og tilbud er sendt ut. Med dette anser vi årets småviltrekking for avsluttet. Vi beklager til alle dere som ikke fikk tilbud fra oss i år, men krysser fingrene for et bra produksjonsår slik at vi kanskje kan selge noen kort fra 1. oktober. Hvordan det blir vet vi først etter taksering i slutten av august.

(oppdatert 11/5)

Fjellstyrene i Stjørdal har i dag 11/5 trukket 33 jaktkort som ikke ble betalt innen
fristen. Disse kortene er nå tilbudt søkere på venteliste og disse vil få en uke på å
avslå/akseptere tilbudet. Dersom vi fortsatt har ledige kort etter fristen vil vi
trekke en tredje gang.

Fjellstyrene i Stjørdal har i dag 03.05.2023 i samarbeid med Inatur gjennomført trekking av småviltkortene 2023.

Også i år har det vært stor søknad og vi har behandlet 6080 «søkerlinjer» fordelt på 982 søkere. Under trekkinga ble det sendt ut et tilbud til 277 av disse jegerne. Det er derfor dessverre et betydelig antall jegere som ikke har fått tilbud fra oss også i år. Jaktkortene som er sendt ut har en betalingsfrist på 7 dager, ubetalte/avslåtte vil bli re-trukket etter dette. Vi vil gjennomføre 2 re-trekkinger så det er fortsatt mulighet for dere som ikke ble trukket ut i denne runden. Vi håper også i år å kunne tilby noen kort fra 1. oktober men det vil være avhengig av produksjon og tetthet for lirypa. Status der vet vi først etter taksering i slutten av august.

Ta kontakt med fjellstyrene om noe er uklart.

Først- oppdaget at vår nettside var nede når nyhetssak om søknad på årets småviltjakt skulle publiseres. Beklager derfor dårlig informasjon fra oss i prosessen. Har nå på kort tid fått på plass en ny nettsideløsning og publiserer nå saken som egentlig var planlagt til 3. mars. Ber om at alle dere som allerede har søkt til oss leser gjennom denne saken og tilpasser jaktkortsøknadene i henhold til denne informasjonen.

Fjellstyrene i Stjørdal legger ut et begrenset antall jaktkort for søknad på www.inatur.no den 3. Mars. Frist for søknad er som tidligere år 1. april. Etter søknadsfristen vil fjellstyrene gå igjennom søknadene før det trekkes av Inatur i starten av mai. Etter trekking vil tilbud om jakt bli sendt ut til jegerne som aksepterer tilbudet ved å betale kortet.

Fjellstyrene i Stjørdal legger  ut et begrenset antall jaktkort for søknad på www.inatur.no den 3 Mars. Frist for søknad er som tidligere år 1. april

Etter søknadsfristen vil fjellstyrene gå igjennom søknadene før det trekkes av Inatur i starten av mai. Etter trekking vil tilbud om jakt bli sendt ut til jegerne som aksepterer tilbudet ved å betale innen fristen. Dersom jegere takker nei vil vi kunne tilby disse jaktkortene til jegere på venteliste.

All kommunikasjon som søknad, trekking, utsending, betaling og rapportering vil foregå elektronisk. Dersom det er noen som ikke har nettilgang eller får andre problemer vil fjellstyret og Inatur være behjelpelig. Dere må da ta kontakt i god tid før 1. april. Inatur nås på tlf 74 21 30 90, eller epost [email protected]. Fjellstyrene på tlf 90081530, eller [email protected]

Fjelloven med tilhørende forskrifter regulerer fjellstyrenes jakt og fiskeforvaltning og rettighetsforholdene omkring dette. Innenbygdsretten er bostedstilknyttet og ble nærmere definert av kongelig resolusjon av 1965. For å være innenbygds må du derfor være fast bosatt i det området som allmenningen ligger. I Stjørdal er du innenbygds dersom du bor:

Leksdal Statsallmenning – har postnummer 7517 eller 7519

Skatval og Borås Statsallmenning – har postnummer 7510

Sonen og Sonvadsfoss statsalmenning – bosatt øst for Forrabrua langs Stjørdalen og opp til og med Gudå

Vigden og Elgvadsfoss Statsallmenning - Bosatt øst for Flåbekken ovenfor Grønsetgrenda i Forradal.

Bruås og Rauå statsallmenning – Øst for E14 fra Grønsetgrenda og ned til Gråelva.

Bor du ikke i noen av disse angitte områdene er du derfor som utenbygds å regne og må søke om utenbygdskort. Jegere som søker på innenbygdskort men ikke fyller kriteriene vil bli slettet fra søkerlista.

Husk å rapportere fjorårets fangst.

Det legges ut et begrenset antall kort og fjellstyrene vil vurdere salg av flere jaktkort etter takseringen i august. Resultatene her vil også være med på å regulere jaktsesongen 2023. Fjellstyrene forbeholder seg retten til å regulere baglimit og jaktid, betalte jaktkort vil i utgangspunktet ikke bli refundert.

Vi ønsker dere lykke til med søknadsprosessen og anbefaler å søke på flere perioder og terreng for å ha størst sjanse til å få et tilbud fra oss.

For å kunne betale et tilbud fra oss må jegeravgift være betalt. Vi anbefaler å betale denne i god tid før trekking.

Etter en gjennomgang gjort av Norges Fjellstyresamband er Vestre Sonvatna den tredje mest populære fjellstyrehytta i Norge. Vestre Sonvatna hadde 160 utleiedøgn i 2021 og dette gir altså en tredje plass blant de 250 fjellstyrehyttene som ligger på Inatur. Dette var artig for Sonen og Sonvadsfoss fjellstyre.

Fjellstyrene i Stjørdal i samarbeid med SJFF gjennomførte lirypetakst i perioden 6-14 august under gode forhold. Resultaten er behandlet av NINA/HINN og viser følgende:

Takseringsresultatene for 2022 viser en betydelig reduksjon i tetthet i forhold til 2021. Produksjonen på 3,4 kyll/høne ligger under snittet for de siste 15 årene med en produksjon på 3,7 kyllinger pr. par(min/max 1,6-5,9). Selv om tettheten er betydelig redusert til 20,4 ryper km2 i 2022 ligger den over gjennomsnittet for de siste 15 årene som har vært på 16,4 ryper km2(min/max 5- 35,3).

Vi vet at på grunn av naturlig dødelighet i en rypebestand må det produseres minimum 2,5 kylling pr/par for at bestanden skal opprettholdes til neste sesong. Med en produksjon på 3,4 kyllinger er det et høstbart overskudd på våre allmenninger i 2022. Samtidig er tettheten betydelig redusert i forhold til de 2 siste årene. Voksentettheten er også redusert forholdsvis mye i forhold de to siste årene og dette har vi problemer med å forklare. På tross av «historisk» høy tetthet i 2021 ble jakttrykket redusert med 625 jaktdager i 2021 i forhold til å 2020. Likevel er altså voksentettheten redusert med 35%. Sommeren har vært en av de våteste i «manns minne» med varierende regn helt fra midten av juni, mulig har dette slått uheldig ut for produksjonen for rypene.

Våre rypeområder er marginale og vi forvalter bare en liten del av et større område der de store oppvekstområdene for rype ligger øst og sør for oss. Det vil derfor ha betydning for hva våre «naboer» bestemmer seg for under årets jakt. 

Vedtak:

Oppsummert har året 2022 et middels til dårlig rypeår selv om tettheten ligger over gjennomsnittet de siste 15 år. Produksjonen ligger under gjennomsnittet men det er likevel produsert et høstbart overskudd på allmenningene. Vi er usikre på fjellrype og skogsfugl bestandene men har ingen god følelse.

For statsallmenningene i Stjørdal vedtas følgende fangstbegrensinger for jaktsesongen 2022:

  1. Det innføres en baglimit på 2 fugl pr/dag.
  2. Det selges ikke flere jaktkort fra 1. oktober.
  3. Ingen stopp i jakta.

Vår ansatt går ut i ferie fra 4 - 24 juli og blir i perioder utenfor dekning. Jakt og fiskespørsmål bes vente til etter 24 juli. Spørsmål angående hytter bes kontakte telefonnr oppgitt på Inatur eller fjellstyreleder.

Lånke fellstyre Peder tlf: 95806050

Sonen og Sonvadsfoss fjellstyre Gunnar tlf: 41271528

Meråker fjellstyre Stig Rune tlf: 95409100

Vigden og Elgvadsfoss fjellstyre Hans tlf: 93883164

Bruås og Rauå fjellstyre Arild tlf: 41585122

Skatval fjellstyre Anne Berit tlf: 91525611

Ved mistanke om rovvilt/skade ta kontakt med Rovviltkontakt/SNO Einar Kolden tlf: 97587207

Ønsker alle en god sommerferie!

Fjellstyrene i Stjørdal har i dag 16/5 gjennomført trekning av kortene som ikke ble betalt innen fristen. Det var totalt 27 jegere som ikke ønsket å benytte seg av tilbudet og disse er nå truket blant jeger på venteliste. Vi vil trolig gjennomføre ein  tredje trekning om en ukes tid, litt avhengig av hvor mange kort det er snakk om.

Fjellstyrene i Stjørdal har i dag(5/5) i samarbeid med Inatur gjennomført trekking av småviltkortene for 2022. Også i år har det vært stor søknad, vi har behandlet 5049 «søkerlinjer» fordelt på 565 søkere. Under trekkinga ble det sendt ut et tilbud til 270 av disse jegerne. Det er dessverre et betydelig antall jegere som ikke har fått er tilbud fra oss også i år. Jaktkortene som er sendt ut har en betalingsfrist på 7 dager. Ubetalte/avslåtte tilbud vil bli trukket etter dette. Vi vil gjennomføre 2 re- trekkinger så det er fortsatt muligheter for de som foreløpig ikke fikk tilbud i denne runden. Vi håper også i år å kunne tilby noen kort fra 1. oktober men det vil være avhengig av produksjon og tetthet for lirypa. Status der vet vi først på slutten av august. Ta kontakt med fjellstyrene om noe er uklart.

Fjellstyrene i Stjørdal legger  ut et begrenset antall jaktkort for søknad på www.inatur.no den 3 Mars. Frist for søknad er som tidligere år 1. april

Etter søknadsfristen vil fjellstyrene gå igjennom søknadene før det trekkes av Inatur i starten av mai. Etter trekking vil tilbud om jakt bli sendt ut til jegerne som aksepterer tilbudet ved å betale innen fristen. Dersom jegere takker nei vil vi kunne tilby disse jaktkortene til jegere på venteliste.

All kommunikasjon som søknad, trekking, utsending, betaling og rapportering vil foregå elektronisk. Dersom det er noen som ikke har nettilgang eller får andre problemer vil fjellstyret og Inatur være behjelpelig. Dere må da ta kontakt i god tid før 1. april. Inatur nås på tlf 74 21 30 90, eller epost [email protected]. Fjellstyrene på tlf 90081530, eller [email protected]

Fjelloven med tilhørende forskrifter regulerer fjellstyrenes jakt og fiskeforvaltning og rettighetsforholdene omkring dette. Innenbygdsretten er bostedstilknyttet og ble nærmere definert av kongelig resolusjon av 1965. For å være innenbygds må du derfor være fast bosatt i det området som allmenningen ligger. I Stjørdal er du innenbygds dersom du bor:

Leksdal Statsallmenning – har postnummer 7517 eller 7519

Skatval og Borås Statsallmenning – har postnummer 7510

Sonen og Sonvadsfoss statsalmenning – bosatt øst for Forrabrua langs Stjørdalen og opp til og med Gudå

Vigden og Elgvadsfoss Statsallmenning- Bosatt øst for Flåbekken ovenfor Grønsetgrenda i Forradal.

Bruås og Rauå statsallmenning – Øst for E14 fra Grønsetgrenda og ned til Gråelva.

Bor du ikke i noen av disse angitte områdene er du derfor som utenbygds å regne og må søke om utenbygdskort. Jegere som søker på innenbygdskort men ikke fyller kriteriene vil bli slettet fra søkerlista.

Husk å rapportere fjorårets fangst, avhengig av hvor du har kjøpt kortet rapporterer du via Inatur eller skjema på fjellstyrenes hjemmeside her  rapportering av fangst

Det legges ut et begrenset antall kort og fjellstyrene vil vurdere salg av flere jaktkort etter takseringen i august. Resultatene her vil også være med på å regulere jaktsesongen 2022. Fjellstyrene forbeholder seg retten til å regulere baglimit og jaktid, betalte jaktkort vil i utgangspunktet ikke bli refundert.

Vi ønsker dere lykke til med søknadsprosessen og anbefaler å søke på flere perioder og terreng for å ha størst sjanse til å få et tilbud fra oss.

For å kunne betale et tilbud fra oss må jegeravgift være betalt. Vi anbefaler å betale denne i god tid før trekking.

Link til Inatur: Søknadssider

crossmenu