Skatval og Borås fjellstyre

 

Beskrivelse:
Totalareal: 15.500 daa – Barskog: 8.000 daa – Høyfjell: 7.500 daa


Harejakt under Forbordsfjellet

Skatval og Borås allmenninger ligger nord – vest i kommunen. Allmenningene ligger fra hverandre, der Skatval er den største som ligger rundt Forbordsfjellet 590 moh. Borås allmenningen ligger i Langstein og grenser i nord mot Levanger kommune. Området er varierende fra frodig granskog til fjell med alpint preg. Enklest adkomst er bomvei fra Skatval kirke til toppen av Forbordsfjell, utsikten er fantastisk. Fjellstyret forvalter jakt, fiske, seter og beiterettigheter, og består av:

Anne Berit Hagen Auran (SP), leder           - vara: Eva Dybwad Alstad (SP)
Karin Bjørgen (R), nestleder                      - vara: Olav Hagerup (SV)
Håvard Hammer(SP)                                 - Vara Tor Erik Rossvold(H)
Einar Sletvold (FRP)                                  - vara: Bodil Myhr
Stig Karlsen(AP)                                       - vara: Rose Anita Vinge(AP) 

Allmenningene har virkesrett som forvaltes av Allmenningstyret og Statskog som grunneier.

Småviltjakt:
Skatval og Borås fjellstyre er med på en felles kortadministrasjon for Fjellstyrene i Stjørdal(Inatur.no). Området er hovedsakelig et skogsfuglterreng, med ryper på de høyeste toppene.

Storviltjakt:
Skatval og Borås allmenninger har et jaktfelt for elg på 4 års kontrakt. For best mulig arrondering av jaktfeltet er areal byttet med Skatval grunneierlag. Årlig skytes det ca. 5-6 elg på feltet. Ledig felt annonseres i lokal presse og legges ut på www.Inatur.no (søknadsfrist 30/4).

Hytter:
Skatval og Borås fjellstyre har flere hytter som alle er åpne(se hytter).

Fiske:
Skatval og Borås fjellstyre er med på en felles kortadministrasjon for Fjellstyrene i Stjørdal(se fiske).

JoomShaper