Rovviltkort

Jegere som har kjøpt rovviltkort til kr. 100,- har rett til jakt på rev, mår, grevling, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære,gaupe og jerv på statsallmenningene i Stjørdal. For jakt på gaupe og jerv kreves lisens fra fylkesmannen og jeger er forpliktet til å holde seg oppdatert i forhold til kvoter. Rovviltkortet kan kjøpes på Sakshaug sport på Stjørdal eller i kontakt med fjellstyrene.

 

JoomShaper