Årsmøte i NTFS

Nord Trøndelag fjellstyresamband(NTFS) arrangerte årsmøte på Steinkjer torsdag 14. mars. NTFS er en regionsammenslutning av fjellstyrene i Nord- Trøndelag. ”NTFS skal ivareta fjellstyrene sine faglige og sosiale interesser i Nord-Tr.lag samt Åfjord og Fosen. Viktige oppgaver er å synliggjøre og styrke fjellstyrenes rolle som forvaltere av viktige bruksretter i statsallmenningene, skape sosiale relasjoner i fjellstyrefamilien og motivere til best mulig innsats for vekst og utvikling i bygdene hvor statsallmenningene ligger.”

 

35 fjellstyrerepresentanter fra 18 forskjellige fjellstyrer møtte. Fra Stjørdal var 3 fjellstyrer representert.

Utover vanlige årsmøtesaker presenterte Norges fjellstyresamband saker som de jobber med for tiden. Viktig blir det å komme i dialog med den nye regjeringen for å påvirke de i riktig retning. Det er også viktig å gjøre kjent for allmennheten hva fjellstyresystemet er og hvilke tilbud og utfordringer vi har. Hva som hvil skje i forhold til rettigheter i forbindelse med mulig kommunesammenslåinger er også et tema det jobbes med. Det er også tydelig at fjellstyrenes inntekter ikke henger med kostnadsutviklingen i samfunnet og de utfordringer dette bringer.

Politisk redaktør i Trønderavisa, John Arne Moen holdt et spennende foredrag om hvordan fjellstyrene kan ”Nå frem med budskapet – gjennom media og i de politiske organer”

NTFS behandlet elgjaktpriser for 2014 og ble enig om å øke kilosprisen med 4%. Dette er bare en anbefaling og det blir opp til det enkelte fjellstyre å fatte endelig vedtak.

Birgitt Johansen fra Namsskogan fjellstyre takket av etter 4 år som leder og ny leder ble Rolf Petter Rones fra Steinkjer fjellstyre. Vegard Vigdenes fra Stjørdal fortsetter som nestleder.

 

Vedlegg:
FilBeskrivelse
Last ned denne filen (ÅRSMELDING 2012 OG 2013.doc)ÅRSMELDING 2012 OG 2013.doc 
JoomShaper