Begrenset jakt i 2015

Fjellstyrene i Stjørdal gjennomførte lirypetakst i samarbeid med SJFF i perioden 6-17 august under forholdsvis gode forhold. Takstresultatene er dessverre nedslående med en tetthet på 7,8 ryper pr/km2 og en produksjon på 1,6 kyllinger pr. par. Dette er den dårligste produksjonen som er registrert siden vi startet med taksering i 2008. Årsaken til denne dårlige produksjonen kan trolig tilskrives den kalde og våte våren og sommeren. Sannsynligvis har det vært vanskelig for kyllingene å finne nok mat i form av insekter den første tiden. Lederstyret behandlet reguleringer av småviltjakta 2015 under sitt møte 25. august og følgende vedtak ble fattet:

1. Det innføres en dagskvote på 1 fugl pr. dag.

2. Det innføres en sesongkvote på 3 fugler.

3. Jakta stoppes fra 1. oktober.

Bestemmelsene er gjeldende for skogsfugl, lirype og fjellrype. Det blir opp til den enkelte jeger om de ønsker å betale jaktkortet sitt med disse betingelsene. Allerede betalte jaktkort vil ikke bli refundert da betalingsfrist er satt til 1. september. Er du tildelt allmenningskortet reduseres beløpet med 400,- før innbetaling.

 

Vurderingene som er gjort:

Det var ingen enkel avgjørelse å åpne for jakt med så lav produksjon. Likevel er de begrensningene som nå er satt de strengeste som noen gang har vært og mange vil nok velge å avstå fra jakt denne sesongen. Samtidlig vet vi at det er mange jegere som mener at antall ryper i sekken er uten betydning.  For disse jegerne er det muligheten til en sosial tur med kamerater eller mulighet for å slippe hunden som er det viktige. Fjellstyrene i Stjørdal mener det er viktig å opprettholde et tilbud også i år med dårlig produksjon for disse jegerne.

Det at Meraker Brug velger å åpne for jakt på sine områder er også en medvirkende årsak til at også Fjellstyrene i Stjørdal gjør dette nå. Ny kunnskap om lirypa viser at det er vanskelig å forvalte rypa på så små områder som vi har. En eventuell fredning bare på Statsallmenningene i Stjørdal vil etter all sannsynlighet ha liten effekt i forhold til neste års hekkebestand. Vi mener at med de begrensninger som er satt vil uttaket av fugl bli meget begrenset og vil ha liten negativ effekt på bestanden. For fjellrype og skogsfugl har vi ikke veldig god kunnskap om bestanden dessverre, vi har fått gjennomført en begrenset takst av skogsfugl og det ser dårlig ut også her. Vi har også indikasjoner som tyder på at fjellrypa har fått frem få kyllinger denne sesongen. Vi forventer at jegere som velger å innløse jaktkortet sitt denne sesongen følger de begrensningene som er satt.

Jegere som har betalt jaktkortet sitt står fritt til å trene hund ut sesongen. Fjellstyrene i Stjørdal vil legge ut treningskort for hund på Sakshaug sport fra 10. september.

Fjellstyrene i Stjørdal beklager å måtte innføre så strenge begrensninger,  men vi håper likevel at noen av dere får noen fine høstdager i fjellet. Samtidlig vil vi oppfordre til jakt på smårovviltet utover vinteren.

JoomShaper