4 jaktfelt for elg legges ut for søknad.

Fjellstyrene i Stjørdal legger i år ut 4 jaktfelt for elg. Feltene vil være tilgjengelig på www.inatur.no fra 1. april med søknadsfrist 30. april. Feltene legges ut for en kontraktsperiode på 4 år. Det er feltene Elgvadsfoss og Sillermoen på Vigden og Elgvadsfoss statsallmenninger og Leksdal Vest og Midtre på Leksdal statsallmenning som legges ut. Feltene Sillermoen og Leksdal Vest er forbeholdt innenbygds og feltene Elgvadsfoss og Leksdal midtre er tilgjengelig for alle. Søkeprosessen foregår på Inatur og trekkes av Inatur. Lykke til!

JoomShaper