41 elger merket

I forbindelse med overvåkning av CWD i elgbestanden ble det satt igang et merkeprosjekt i regi av NINA.

 

Merkingen ble gjennomført i perioden mars - april og er nå foreløpig sluttført. Totalt ble det merket 41 elger med GPS sender, 35 elgkyr, 4 okser og 2 oksekalver. Ei elgku døde en uke etter merking og 1 elgkalv mistet halsbåndet. Hovedandelen av elgene er merket i kommunen Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. I Stjørdal er det merket 13 elger. Du kan følge dyrenes bevegelser ved å registrere deg som bruker på www.dyreposisjoner.no

JoomShaper