Søknad om småviltjakt i 2018 på Inatur.no

Fjellstyrene i Stjørdal har besluttet å legge søknadsprosessen og administrasjonen av småviltjakta over til Inatur.no. Vi har også hytteleie, fiskekortsalg og elgjaktsøknadene liggende her. Årsaken til at vi ønsker å gjøre dette er fordi administrasjonsverktøyet vi bruker i dag er utdatert og fungerer dårlig, samtidig er det veldig arbeidskrevende. Vi er godt i gang med å opprette salgssidene og håper å ha disse klare i månedsskifte feb/mars og i god tid før søknadsfristen som er 1. april.

 

Vi legger opp til en søknadsbasert løsning dere jegerne går inn på tilbudet og fyller ut et søknadsskjema for periode og jaktfelt de ønsker å jakte. Etter søknadsfristen vil fjellstyrene gå igjennom søknadene før det trekkes på Inatur. Det vil fortsatt være mulig for innenbygds å søke på innenbygdskort. Etter trekking vil tilbud om jakt bli sendt ut til jegerne som selv avgjør om de vil takk ja til tilbudet. Dersom jegere takken nei vil vi kunne tilby disse jaktkortene til jegere på venteliste. All kommunikasjon som søknad, trekking, utsending, betaling og rapportering vil foregå elektronisk og vi tror dette vil bli bedre for oss men også for dere jegere.

Dersom det er noen som ikke har nettilgang eller får andre problemer vi fjellstyret og Inatur være behjelpelig. Dere må da ta kontakt i god tid før 1. april.

Jegere som har jaktet i 2017 rapporterer dager og fangst som tidligere, enten ved å sende inn jaktkortet med utfylt skjema eller fylle ut skjema her på nettsiden. Selve søknaden ber vi dere fylle ut på Inatur når salgssidene er på plass. Dette vil vi annonsere på fjellstyrenes nettside, Facebook og lokalavisa. Jegere som allerede har søkt vil vi også be om å søke via inatur. Vi håper og tror at dere jegere også vil finne denne løsningen til det bedre etter hvert. Vi kommer tilbake med mer når salgssidene er klare.

JoomShaper