Fordeling av restkort 2018

Fjellstyrene i Stjørdal la i år ut jaktkortene for søknad og trekking på Inatur.no, og ønsket med dette å lette administrasjonen av småviltkortsalget. Det er gjennomført 2 trekkinger og til sammen 171 jeger har betalt jaktkortene sine så langt. Det er ca. 30 jegere som har avslått tilbudet fra oss eller valgt å ikke betale kortene innen fristen. I tillegg valgte fjellstyrene å holde tilbake ca. 30 % av kortene til etter at taksten var gjennomført slik at vi vet hvordan rypehøsten blir. Det betyr at forutsatt en normal produksjon på våre hønsefuglarter er det flere kort igjen som kan selges.

Fjelloven`s forarbeider åpner for en viss prioritering av grupper «som har tilhørighet til allmenningen», her nevnes hytteeiere som eksempel men er ikke uttømmende.

 

Med dette som grunnlag gjorde fjellstyrene følgende vedtak:

 

Under tildeling av restkort for 2018 ønsker fjellstyrene å prioritere følgende søkergrupper:

 

1.      Hytteeiere m/familie.

2.      Taksører.

3.      Jegere fra Stjørdal.

 

Hvor mange restkort som vil tildeles vil være avhengig av produksjonen og vi vil sende ut kortene så fort vi får oversikt over dette. Foreløpig ser det brukbart ut, skogsfuglkyllingene hadde sannsynligvis en fin start på livet med bra værforhold under klekking, for lirypa var det noen dager med kaldt vær og regn som kan ha slått litt uheldig ut. Likevel er det rapportert om flere fine lirypekull så langt. Vi vil sende ut kort så fort vi får oversikt over produksjonen til dere som får tildelt restkort rundt ca. 20. august.

JoomShaper