Trekking av småviltjaktkort 2019 er gjennomført.

Fjellstyrene i Stjørdal gjennomførte i går 06.05.19 trekking av årets småviltjaktkort. Alle som har søkt skal ha fått mail/sms fra Inatur med tilbud om jaktkort eller avslag på søknaden. De jegerne som har fått et tilbud fra oss har en uke på å akseptere tilbudet, ubetalte jaktkort vil gå til re-trekking om ca. 10 dager. Det er kommet inn 409 søknader på litt over 200 kort. Det betyr at en del jegere naturlig nok ikke har fått tilbud fra oss så langt. Vi beklager dette men ber samtidig om forståelse for at vi ikke har plass til alle som ønsker jakt. Forutsatt en normal produksjon vil vi forhåpentligvis kunne tilby flere kort. Hvor mange vil vi kunne avklare etter taksten i august som gir oss en oversikt over produksjon og tetthet.

15.05.19. Fjellstyrene i samarbeid med Inatur gjennomførte i dag retrekking av jaktkort. Ca. 40 jegere hadde takket nei til tilbudet eller ikke betalt jaktkortet innen fristen og det er disse kortene som nå er trukket. Betalingsfristen er satt til 7 dager og vi får se om det er kort å trekke også etter denne fristen. Jegere som er trukket ut har fått mail/sms fra Inatur.

27.05.19 Av 40 kort var det 14 jaktkort som ikke var betalt ved fristens utløp. Disse kortene ble trukket i går og tilbud er sendt ut til de heldige. Vi vil ikke gjennomføre flere trekninger foreløpig. Forutsatt en normal klekking vil vi ha mulighet til å tilby flere kort men dette vet vi først i midten av august etter at takseringen av lirypa er gjennomført. Vi vil oppfordre jegere til å følge med på hjemmesiden rundt denne tiden da vi vil annonsere hvordan vi vil håndtere restkortsalget. 

JoomShaper