Trekking av småviltjaktkort 2020 er gjennomført.

I sammarbeid med Inatur gjennomførte Fjellstyrene i Stjørdal trekking av småviltkortene for 2020. Totalt er det 544 jegere som har søkt om jakt hos oss og 266 jeger fikk tilsendt et tilbud. Frist for å godkjenne tilbudet er satt til en uke og godkjennes ved å betale. Ikke betalte jaktkort innen fristen vil gå til retrekking ca. onsdag 13. mai. Vi vil foreta retrekking så lenge det er kort igjen å trekke. Om vi vil kunne tilby flere kort vil være avhengig av takseringsresultatene i august. Vi beklager å ikke kunne gi et tilbud til alle som ønsker jakt hos oss.

JoomShaper