Gratis fiske på Statsallmenningene i Stjørdal i perioden 2. juli - 20. august.

Fjellstyrene i Stjørdal sammen med Stjørdal kommune tilbyr gratis fiske på Statsallmenningene fra 2. juli til 20. august. Anledningen til at vi gjør dette er at fjellstyrene i år har 100 års jubileum, dvs det er hundre år siden Fjelloven ble vedtatt. Å tilby gratis fiske i denne perioden mener vi blir en fin lokal markering på dette. Samtidig vet vi at mange planlegger «hjemmesommer» på grunn av coronaviruset og friluftsaktiviteter lokalt blir viktig for mange. Selv om fiske er gratis trenger personer over 16 år et kort som bevis på grunneiers tillatelse til fiske. Vi har alliert oss med Jan Sakshaug Sport som har sagt seg villig til å skrive ut kort for oss på kr. 0,-. Vi kan også avsløre at det om kort tid vil annonseres et annet tiltak i forbindelse med 100- års markeringen men dette kommer vi tilbake til. Sammen med Stjørdal kommune ønsker vi små og store velkommen til å fiske på Statsallmenningene og sier god sommer og Skitt Fiske.

Allerede kjøpte fiskekort vil ikke bli refundert.

Er det usikkerhet i forhold til hvilke områder dette tilbudet gjelder er allmenningsgrensene inntegnet på Statens karverk, alternativt spør på Sakshaug Sport eller ta kontakt med Fjellstyrene.

Gjeldende fiskeregler vedlagt.

Vedlegg:
FilBeskrivelse
Last ned denne filen (FISKEREGLER.doc)FISKEREGLER.doc 
JoomShaper