Takseringsresultater 2020 og jaktbegrensninger.

Fjellstyrene i Stjørdal har gjennomført lirypetaksering i samarbeid med hundegruppa i SJFF i perioden 8-16 august under forholdsvis gode forhold. Resultatene danner grunnlaget for hva som blir begrensningene under årets jakt og følgende ble vedtatt under fjellstyrenes møte 20.08.20.

Takseringsresultatene for 2020 viser en økning både i produksjon og tetthet i forhold til 2019. Produksjonen på 4 kyll/høne er over snittet for de siste 12 årene med en produksjon på 3,7 kyllinger pr. par(min/max 1,6-5,9). Tettheten på 25,8 ryper km2 ligger over gjennomsnittet for de siste 12 årene som har vært på 15,8 ryper km2(min/max 5- 26,3).

 Vi vet at på grunn av naturlig dødelighet i en rypebestand må det produseres minimum 2,5 kylling pr/par for at bestanden skal opprettholdes til neste sesong. Med en produksjon på 4 kyllinger er det et høstbart overskudd på våre allmenninger i 2020. Samtidig er tettheten det nest høyeste som er registrert siden 2008. Voksentettheten er også den nest høyeste som er registrert.

 

Vedtak: 

Oppsummert har året 2020 den nest beste tettheten siden vi startet takseringen og produksjonen er grei. Etter vår vurdering viser dette at fjellstyrene har truffet bra i forhold til å tilpasse jakttrykket etter bestanden de senere år. Til tross for et dårlig produksjonsår i 2019 er ikke voksentettheten særlig redusert. Med dette som grunnlag foreslås følgende begrensninger under årets småviltjakt. 

For statsallmenningene i Stjørdal vedtas følgende fangstbegrensinger for jaktsesongen 2020: 

 

  1. Det innføres en baglimit på 3 fugl pr/dag. 
  2. Det kan selges inntil 80 flere kort fra 1. oktober.  
  3. Ingen stopp i jakta. 

 Fjellstyrene ønsker å legge jaktkortene ute for salg på Jan Sakshaug Sport. I perioden 19 – 25. september ligger det ute en nummerert liste på Sakshaug Sport der interesserte jegere kan skrive seg opp. Lørdag 26. september kl. 1200 trekkes de 80 kortene blant de jegerne som har skrevet seg opp på listen. Jegere gis mulighet til å overvære trekkingen mens de jegerne som ikke har mulighet til dette vil bli kontaktet av oss via mail eller tlf. Sakshaug sport håndterer jaktkortsalget blant de heldige som blir trukket. Med denne måten å gjøre det på vil vi ivareta «Stjørdalingene» samt at jegerne slipper å stå opp om natta for å stille seg i kø. Det er bare korttypen sesongkort fra 1. oktober med allmenningskort som legges ut for salg. Betaling vil skje på vipps.

 

 

 

JoomShaper