Prøvefiske Vestre Sonvatna

Fjellstyrene i Stjørdal sammen med TOFA(Trondhjem og omegn Fiskeforvaltning) gjennomførte i slutten av august prøvefiske på Vestre Sonvatna. Det var TOFA som sto for den praktiske gjennomføringen og skal komme med en rapport iløpet av seinhøsten. Sist det ble gjennomført prøvefiske på Sonvatna var i 2003. Det skal bli spennende å se om det er blitt noen endringer i vannet på disse 17 årene. Vestre Sonvatna er kjent for å huse en del større ørret, det ble også tatt nå under prøvefiske og de største på over 2 kg. Større fisk som ikke hadde skade etter garn ble førsøkt sluppet uti vannet igjen. Vi mener å kunne registrere at det ble tatt en del større røye nå enn i 2003. Vi avventer TOFA`s rapport for endelig konklusjon på vannet tilstand og hvordan det best skal forvaltes fremover.

JoomShaper