Rapport fra prøvefiske på Vestre Sonvatna foreligger.

TOFA i samarbeid med Fjellstyrene i Stjørdal gjennomførte prøvefiske på Vestre Sonvatna den 26. og 27. august i år. Det ble også gjennomført prøvefiske i 2003 og 1981 slik at rapporten gir en mulighet til å se på utviklinga i vannet over tid. Som kjent er Sonvatna et næringsfattig vatten og fisken har en gjennomgående lav k-faktor. Vannet domineres av en stamme av større ørreter som beiter på røye og disse har derfor en viktig rolle i å begrense røyebestanden. Rapporten sier at det er en jevn fordeling mellom ørret og røye i vannet men at dette har endret seg noe, i 2003 ble det fanget en større andel ørret enn røye mens det i år ar motsatt. Det er også en forholdsvis stor endring når det gjelder vekta på fisken. Gjennomsnittlig vekt for ørret har gått ned med 33% mens røya har nesten tredoblet sin vekt. TOFA mener det er viktig å begrense uttaket av stor ørret og anbefaler derfor ikke bruk av garn, bunngarn på 10-20 m dybde kan eventuelt brukes får å desimere bestanden av røye. Dette bør da gjøres i kontrollerte former. TOFA anbefaler også å opprette et rapporteringssystem for fiske for å få en oversikt over uttaket over tid. Rapporten ligger i sin helhet vedlagt.

Vedlegg:
FilBeskrivelse
Last ned denne filen (Rapport Sonvatna prøvefiske 2020 ferdig.pdf)Rapport prøvefiske Sonvatna 2020 
JoomShaper