Nettsidene oppdateres
Kontakt

SMÅVILTJAKTA 2022

Fjellstyrene i Stjørdal i samarbeid med SJFF gjennomførte lirypetakst i perioden 6-14 august under gode forhold. Resultaten er behandlet av NINA/HINN og viser følgende:

Takseringsresultatene for 2022 viser en betydelig reduksjon i tetthet i forhold til 2021. Produksjonen på 3,4 kyll/høne ligger under snittet for de siste 15 årene med en produksjon på 3,7 kyllinger pr. par(min/max 1,6-5,9). Selv om tettheten er betydelig redusert til 20,4 ryper km2 i 2022 ligger den over gjennomsnittet for de siste 15 årene som har vært på 16,4 ryper km2(min/max 5- 35,3).

Vi vet at på grunn av naturlig dødelighet i en rypebestand må det produseres minimum 2,5 kylling pr/par for at bestanden skal opprettholdes til neste sesong. Med en produksjon på 3,4 kyllinger er det et høstbart overskudd på våre allmenninger i 2022. Samtidig er tettheten betydelig redusert i forhold til de 2 siste årene. Voksentettheten er også redusert forholdsvis mye i forhold de to siste årene og dette har vi problemer med å forklare. På tross av «historisk» høy tetthet i 2021 ble jakttrykket redusert med 625 jaktdager i 2021 i forhold til å 2020. Likevel er altså voksentettheten redusert med 35%. Sommeren har vært en av de våteste i «manns minne» med varierende regn helt fra midten av juni, mulig har dette slått uheldig ut for produksjonen for rypene.

Våre rypeområder er marginale og vi forvalter bare en liten del av et større område der de store oppvekstområdene for rype ligger øst og sør for oss. Det vil derfor ha betydning for hva våre «naboer» bestemmer seg for under årets jakt. 

Vedtak:

Oppsummert har året 2022 et middels til dårlig rypeår selv om tettheten ligger over gjennomsnittet de siste 15 år. Produksjonen ligger under gjennomsnittet men det er likevel produsert et høstbart overskudd på allmenningene. Vi er usikre på fjellrype og skogsfugl bestandene men har ingen god følelse.

For statsallmenningene i Stjørdal vedtas følgende fangstbegrensinger for jaktsesongen 2022:

  1. Det innføres en baglimit på 2 fugl pr/dag.
  2. Det selges ikke flere jaktkort fra 1. oktober.
  3. Ingen stopp i jakta.

Flere saker

crossmenuarrow-down