Nettsidene oppdateres
Kontakt

Småviltjakta 2023

Fjellstyrene i Stjørdal har gjennomført lirypetaksering i samarbeid med SJFF under forholdsvis gode forhold. Resultatene viser en nedgang i tettheten til 14,9 ryper/km2 og en nedgang i produksjon til 3,4 kyll/par. Begge disse verdiene ligger litt under gjennomsnittet for de siste 16 år og vi vil derfor beskrive årets lirypebestand som litt under middels.

Det er gjennomført skogsfugltaksering i samarbeid med Statskog på deler av våre allmenninger. Tettheten her er på 17,4 skogsfugl/km2 og med en produksjon på 2.1. Dette er første året med skogsfugltaksering og vi har ingen referanseverdier å forholde oss til, vi mener bestemt at skogsfuglene også er redusert basert på jaktstatistikk og observasjoner på leikene i vår selv om produksjonen tilsynelatende ser grei ut. Vi vet at Statskog i Meråker og Selbu fjellstyre stenger for all rypejakt og skogsfugljakt i 2023. Med denne bakrunnsinformasjonen fattet Fjellstyrene i Stjørdak følgende vedtak for småviltjakta 2023:

Vedtak:

  • For allmenningene Skatval og Borås, Sonen og Sonvadsfoss og Leksdal:

Jakt fra 10. sept til 1. okt. Rype og Skogsfugljakt stenges fra 1. oktober. Baglimit på 2 fugler/dag og en sesongkvote på 6 fugler.

  • For allmenningen Vigden og Elgvadsfoss og Bruås og Rauå:

Jakt fra 10. sept til 1. okt. Rypejakta stenges fra 1. oktober. Frem til 1. oktober innføres en baglimit på 2 fugler/dag og en sesongkvote på 6 fugler. Det kan fortsatt jaktes skogsfugl her fra 1. oktober med en baglimit på 1. fugl/dag (ingen sesongkvote). Fjellstyrene forbeholder seg muligheten til å stenge også her.

  • Det vil ikke bli solgt flere jaktkort i 2023. Det vil ikke legges ut «allmenningskort» for salg. Betalte jaktkort vil ikke bli refundert.

Flere saker

crossmenuarrow-down