Nettsidene oppdateres
Kontakt

Småviltjaktsøknad 2024

Fjellstyrene i Stjørdal har lagt ut et begrenset antall jaktkort for søknad på www.inatur.no fra den 4. Mars. Frist for søknad er som tidligere år 1. april. Etter søknadsfristen vil fjellstyrene gå igjennom søknadene før det trekkes av Inatur i starten av mai. Etter trekking vil tilbud om jakt bli sendt ut til jegerne som aksepterer tilbudet ved å betale innen fristen. Dersom jegere takker nei vil vi kunne tilby disse jaktkortene til jegere på venteliste.

All kommunikasjon som søknad, trekking, utsending, betaling og rapportering vil foregå elektronisk. Dersom det er noen som ikke har nettilgang eller får andre problemer vil fjellstyret og Inatur være behjelpelig. Dere må da ta kontakt i god tid før 1. april. Inatur nås på tlf 74 21 30 90, eller epost [email protected]. Fjellstyrene på tlf 90081530, eller [email protected]

Fjelloven med tilhørende forskrifter regulerer fjellstyrenes jakt og fiskeforvaltning og rettighetsforholdene omkring dette. Innenbygdsretten er bostedstilknyttet og ble nærmere definert av kongelig resolusjon av 1965. For å være innenbygds må du derfor være fast bosatt i det området som allmenningen ligger. I Stjørdal er du innenbygds dersom du bor:

Leksdal Statsallmenning – har postnummer 7517 eller 7519

Skatval og Borås Statsallmenning – har postnummer 7510

Sonen og Sonvadsfoss statsalmenning – bosatt øst for Forrabrua langs Stjørdalen og opp til og med Gudå

Vigden og Elgvadsfoss Statsallmenning - Bosatt øst for Flåbekken ovenfor Grønsetgrenda i Forradal.

Bruås og Rauå statsallmenning – Øst for E14 fra Grønsetgrenda og ned til Gråelva.

Bor du ikke i noen av disse angitte områdene er du derfor som utenbygds å regne og må søke om utenbygdskort. Jegere som søker på innenbygdskort men ikke fyller kriteriene vil bli slettet fra søkerlista.

Har du husket å rapportere fjorårets fangst.

Det legges ut et begrenset antall kort og fjellstyrene vil vurdere salg av flere jaktkort etter takseringen i august. Resultatene her vil også være med på å regulere jaktsesongen 2024. Fjellstyrene forbeholder seg retten til å regulere baglimit og jaktid, betalte jaktkort vil i utgangspunktet ikke bli refundert om jakta må stoppes eller reguleres på grunn av lave bestander.

Vi ønsker dere lykke til med søknadsprosessen og anbefaler å søke på flere perioder og terreng for å ha størst sjanse til å få et tilbud fra oss.

For å kunne betale et tilbud fra oss må jegeravgift være betalt. Vi anbefaler å betale denne i god tid før trekking.

Flere saker

crossmenuarrow-down